Hjem

Hils på Per Bernhard Wright. Medlem av Codex Green.

Av: Codex Advokat

Dato: 24.02.22

Codex Green er vår faggruppe for bærekraft og miljørett. Vi er en gruppe engasjerte advokater med en felles interesse for bærekraft.


Del