Hjem

Hils på Lasse Egeberg Groven. Medlem av Codex Green.

Av: Codex Advokat

Codex Green er vår faggruppe for bærekraft og miljørett. Vi er en gruppe engasjerte advokater med en felles interesse for bærekraft.

Del