Hjem

Tilbakekjøpsrett utenfor skilsmisseoppgjørets delingsgrunnlag

Av: Codex Advokat

Høyesterett avsa nylig en avgjørelse i en sak om felleseieskifte, hvor mannen fikk holde en tilbakekjøpsrett utenfor på skiftet.

Mange mynter

Under ekteskapet hadde mannen gitt aksjer i gave til barna sine, til en verdi av kr 75MNOK, men beholdt en, etter ordlyden, ubetinget rett til å kjøpe tilbake aksjene til kraftig underpris.

Saken gjaldt spørsmål om mannens tilbakekjøpsrett var en verdi på skiftet, og om tilbakekjøpsretten kunne holdes utenfor delingsgrunnlaget etter ekteskapsloven § 61 c. Høyesteretts flertall på tre dommere konkluderte ikke på spørsmålet om tilbakekjøpsretten i seg selv måtte anses som en verdi på skiftet, men kom til at tilbakekjøpsretten var av personlig karakter og kunne holdes utenfor delingsgrunnlaget ved felleseieskifte etter ekteskapsloven § 61 bokstav c. Mindretallet på to dommere kom imidlertid til at dette var en verdi på skiftet som skulle deles.

Dom HR-2024-814-A kan leses her.

Del