Hjem

Ny advokatbevilling i Codex Advokat

Av: Codex Advokat

En ny advokat i Codex: Vi gratulerer Silje Eklund!

Silje Eklund

Silje Eklund

Silje fikk nylig tildelt bevilling som advokat. Hun er tilknyttet Codex Advokat sin avdeling for familierett og arv.

Eklund tok en bachelorgrad i rettsvitenskap ved Høyskolen i Lillehammer i perioden 2012-2015. Deretter fikk hun sin master fra Universitetet i Oslo i 2017. Eklund har tidligere erfaring fra Helsetilsynet, hvor hun arbeidet med tilsyn med helse- og omsorgstjenester i Norge, og som frivillig saksbehandler i Gatejuristen.


Hun sier:

— Jeg er særlig interessert i saker som har stor betydning for våre klienters hverdag. For eksempel saker om samlivsbrudd, både hva gjelder økonomisk oppgjør og foreldretvister. I tillegg har jeg fått god prosedyreerfaring og liker meg godt i retten.

Jeg er stolt over å ha fått advokatbevilling, og ser frem til å kunne bidra til å fremme rett og hindre urett.

Det er en stor glede å kunne gå inn i en ny rolle som advokat.


Senioradvokat og prinsipal Birgitte Schjøtt Christensen kommenterer:

— Silje har substans og driv! Hun er proaktiv og går all in, alltid på jakt etter nye innfallsvinkler og løsninger til det beste for klientene.

Del