Hjem

Bli kjent med Vilde Wee på kundesenteret

Av: Codex Advokat

Vilde Wee jobber på kundesenteret vårt. Vi tok en prat med Vilde om Hy5 prosjektet og hva som engasjerer henne på og utenfor jobb.

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Vilde Wee, studerer jus og jobber på kundesenteret til Codex Advokat.

Hva spesialiserer du deg i?

Jeg er på fjerde året og har derfor ikke begynt å spesialisere meg enda.

Det er så mange interessante retninger å ta, eksempelvis arbeidsrett, enkelte områder innen det forretningsjuridiske fagfeltet og strafferett.

Hva er viktig for deg å få til / hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Mine arbeidsoppgaver på kundesenteret består i hovedsak å besvare sentralbord, booke møter og klientregistrering.

Det er viktig å være lydhør i samtale med de som tar kontakt, for og kunne kartlegge behov og interesser. En vil alltid møte på forskjellige folk, saker, situasjoner og bakgrunner, hvor empati spiller en stor rolle.

Kan du fortelle litt om Hy5 prosjektet?

Hy5 er et norsk helseteknologiselskap som utvikler og produserer håndproteser med optimalisert funksjonalitet.

Jeg ble født uten høyre hånd og har vært protesebruker hele livet. Hy5 kontaktet meg i desember 2019, hvor de ønsket et møte med meg for å fortelle om selskapet og sine prosjekter.

Jeg fikk min første statiske kosmetiske protese da jeg var ca. 6 måneder og min første myoelektriske protese da jeg var 2 år gammel.

Det var veldig spennende da Hy5 kontaktet meg, ettersom jeg da ikke hadde brukt en myoelektrisk protese siden barneskolen.

Siden 2019 har jeg spilt inn flere filmer, hvorav siste var selve lanseringsfilmen til den andre generasjonen av deres hydrauliske aktiverte håndprotese, som snart skal lanseres.

Å være produkttester og med i ulike filmer gjør at jeg kan være til inspirasjon til andre der ute med protese, noe jeg verdsetter høyt. Det å kunne følge utviklingen og teknologien er også spennende.

Vilde Wee

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Fra jeg var liten har jeg alltid sagt at jeg ønsket å bli advokat. Jeg har derfor lagt ned innsats for å nå dette målet, ved å komme inn på jusstudiet.

En av grunnene til at jeg ønsket å studere jus og bli advokat var for å ivareta folk sine interesser og rettigheter.

Derfor er jeg veldig takknemlig for jobben i Codex Advokat hvor jeg får innblikk i hvordan hverdagen på et advokatkontor er.

Det er i tillegg svært mange veier å gå, hvor en kan ta valg etter hvert som en modnes.

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende med jobben på kundesenteret er at jeg får oppleve den første kundekontakten, ved å kartlegge innringer sine utfordringer og få satt rett advokat på saken.

Dette er viktig slik at fremtidig klient blir sett, hørt og forstått.

Hva liker du med å jobben i Codex Advokat?

Først og fremst trives jeg veldig i jobben, hvorav det sosiale og faglige miljøet spiller en stor rolle. Jobben gir meg en forsmak på prosessene til en advokat i møte med klient.

Jeg får også et større innblikk og en annen tilnærming til selve jussen når jeg hører hvilken type saker og henvendelser som faller innenfor de ulike rettsområdene.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Vanskelig å kun velge ett av FNs bærekraftsmål, ettersom alle er viktige.

Jeg er særlig opptatt av god utdanning, ettersom inkluderende opplæring er en viktig byggestein for helse, velstand og likeverd.

Jeg er bevisst på de globale utfordringene og prøver å bidra så godt jeg kan, der jeg kan.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Jeg er 100% student først og fremst. Jobb og jusstudiet gjør at jeg må prioritere den tiden jeg har til overs.

Mitt engasjement på fritiden er å opprettholde det sosiale nettverket samt å holde meg i form med trening. Dette lar seg fint kombinere med gode venner og kjæreste.

Del