Hjem

Velkommen Sheikh Waleed Khalid. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Sheikh Waleed Khalid velkommen til Codex. Sheikh er vår nye advokat på avdelingen for eiendomsrett. Vi tok en prat med Sheikh om hva som er viktig for han innen jussen og på fritiden.

Sheikh Waleed Khalid. Protrettfoto

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Sheikh Waleed Khalid, er 33 år gammel og er fra Oslo. Jeg jobber med fast eiendom.

Hva spesialiserer du deg i?

Det meste innenfor fast eiendom.

Hva slags oppgaver gjør du i en typisk sak?

Den første delen handler om å avklare faktum og klientens mål i saken. Deretter vurderes dette opp mot jussen og til slutt legges en strategi for hvordan man på en best mulig måte kan oppnå klientens ønskede mål.

Hva er viktig for deg å få til / hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Jeg er veldig opptatt av å gi ærlige råd fra begynnelsen av.

På den måten får klienten et realistisk bilde av saken og vi kan jobbe deretter. I noen tilfeller kan det også innebære å fortelle klienten at man har tatt feil.

Hva er det mest givende med rollen din?

Når en klient tar kontakt med en problemstilling som oppleves som svært belastende, og man klarer å finne en god løsning på problemstillingen, er det svært givende.

Hvorfor valgte du Codex Advokat?

På grunn av høyt faglig nivå, en klar strategi om utviklingen videre og det gode miljøet.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Utenfor jobben er jeg opptatt av å være med familien, venner, gjøre aktiviteter og lære nye ting.

Del