Hjem

Velkommen Liv Charlotte Oppegaard. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Liv Charlotte Oppegaard velkommen til Codex. Liv er vår nye senioradvokat på avdelingen for Teknologi, IPR og media. Vi tok en prat med Liv om hva som er engasjerer henne innen jussen og på fritiden.

Portrettbilde av Liv Charlotte Oppegaard

Hvem er du og hva spesialiserer du deg i?

Jeg har jo etter hvert fått litt fartstid som advokat, og har i årenes løp hatt ulike roller og arbeidet med flere fagfelt, med hovedvekt på IPR, fast eiendom og eiendomsmegling samt arbeidsrett.

Hva engasjerer deg i rollen din?

Jeg motiveres av å være støttespiller for klienten i det som kan oppleves som en utfordrende situasjon, og å bidra til å finne gode løsninger både på kort og lang sikt.

Klientrelasjonen betyr mye for meg.

Både den personlige relasjonen som bygges opp over tid, og det å kjenne klientens virksomhet slik at man er i posisjon til å jobbe forebyggende og gi råd underveis.

Når visste du at du skulle bli ekspert på ditt fag?

Veien har nok i stor grad blitt til mens jeg har gått, og i mange tilfeller har tilfeldigheter gjort at retningen er blitt endret.

Interessen for IPR ble vekket i Bull & Co, som het Bull, Løchen, Skirstad & Co den gang jeg begynte der som advokatfullmektig rett etter studiet. Jeg var så heldig å få lære av de beste, og var involvert i mange morsomme tvistetemaer om alt fra barbermaskiner til Legoklosser. Saker som engasjerte og inspirerte, særlig merkevareprodusentenes utrettelige kamp mot ulovlige etterligninger. Ta den lille lekeklossen, med sine enda mindre knotter, som skulle vise seg å spille hovedrollen i både norske og utenlandske rettsaker.

Hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Det overordnede er for meg at klientens interesser ivaretas på best mulig måte, og det kan være nødvendig å se ut over selve jussen.

For eksempel kan kommersielle hensyn eller menneskelige relasjoner være momenter som bør inngå i en vurdering av hva som er den helhetlig beste løsningen i et gitt sakskompleks.

Samtidig setter jeg faglig og etisk integritet høyt, og jeg synes man skal opptre ryddig og hyggelig overfor alle parter i en sak, ikke minst i dialog med advokatkollegaen på andre siden av bordet. Etter min erfaring er dette noe som også kommer klienten til gode.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Fokus er nok helst på familie og venner, først og fremst de tre guttene våre, som ikke er så små lenger. Ellers er jeg glad i å være utendørs, og hunden er særdeles fornøyd med at helgedagene stort sett starter med en tur i marka. Trives også på fjellet eller bare hjemme i hagen, nærhet til naturen og et krafttak med spaden gjør godt for kropp og sjel. Det samme med god mat og drikke i godt selskap.

Del