Hjem

Velkommen Julie Sophie Braathen. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Julie Sophie Braathen velkommen til Codex. Julie er vår nye advokatfullmektig på avdelingen for familierett og arv. Vi tok en prat med Julie om hva som er viktig for henne innen jussen og på fritiden.

Mangler bilde

Hvem er du og hva jobber du med?

Mitt navn er Julie Sophie Braathen, og jeg er tilknyttet Codex sin avdeling for arv- og familierett.

Hva spesialiserer du deg i?

På studiet spesialiserte jeg meg i internasjonal energi og miljørett. Etter å ha touchet innom flere ulike rettsområder i min tidligere jobb, fant jeg ut at jeg ønsket å spesialisere meg mer i arve- og familierett.

Hva slags oppgaver gjør du i en typisk sak?

I en typisk sak vil jeg bidra med utredning av juridiske spørsmål, utarbeidelse av dokumenter og notater, samt bistå med generell juridisk veiledning.

Hva er viktig for deg å få til / hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Jeg er særlig opptatt av å være tilgjengelig for klienten slik at vedkommende kan være trygg på å få juridisk bistand eller veiledning når behovet er der.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Litt tilfeldig – men etter flere år med realfag på videregående hadde jeg lyst til å prøve noe helt nytt. Jeg ante ikke hva jeg gikk til, men innså etter et års tid på studiet at jeg utvilsomt gjorde et godt valg.

Kallenavnet mitt i oppveksten var også «Jusern», og selv om dette knyttet seg til navnet mitt og ikke et fremtidig yrkesvalg, var det kanskje noe i det.

Hva er det mest givende med rollen din?

I familierettsavdelingen bistår vi private klienter i saker av svært personlig karakter og som ofte betyr veldig mye. Det er derfor veldig givende når man finner gode løsninger.

Hvorfor valgte du Codex Advokat?

Jeg hadde hørt at Codex har et veldig godt faglig felleskap og sosialt miljø.

Her har vi lav terskel for å diskutere problemstillinger med hverandre både internt på avdelingen og på tvers av avdelinger når dette er naturlig.

Dette bidrar til at vi kan gi klientene våre god veiledning og de beste rådene for situasjonen de står i. Codex sitt bærekraftsengasjement er også en bonus!

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, nr. 3 God helse og livskvalitet og nr. 13 Stoppe klimaendringene

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

God mat, godt drikke og hunden min Ulrik. Og familien min da.

Del