Hjem

Velkommen Ingrid Myhrvold Seim. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Ingrid Myhrvold Seim velkommen til Codex. Ingrid er vår nye advokatfullmektig på avdelingen for familierett. Vi tok en prat med Ingrid om hva som er viktig for henne innen jussen og på fritiden.

Hvem er du, og hva jobber du med?

Jeg heter Ingrid Myhrvold Seim, og jeg jobber med familierett, arv og skifte i Codex Advokat.

Jeg fullførte mastergraden min høsten 2021 og begynte å jobbe her hos Codex i januar 2022.

Hva spesialiserer du deg i?

På studiet tok jeg spesialisering innenfor barnerett, noe jeg også skrev masteroppgave om. Jeg har også tatt spesialfag knyttet til menneskerettigheter og konfliktmekling.

Hva slags oppgaver gjør du i en typisk sak?

En typisk sak kan bestå av rådgivning, å bistå med korrespondanse mellom partene og/eller domstolene, eller utforme ulike dokumenter som testament, skifteavtale, fremtidsfullmakt eller ektepakt på bakgrunn av hva partene ønsker.

Hva er viktig for deg å få til / hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Familierett er et rettsområde de fleste anser som svært personlig.

Det er derfor viktig for meg at klienten føler at sine interesser blir godt ivaretatt, både økonomisk og personlig.

I foreldretvister er det viktig at både jeg, som advokatfullmektig, og foreldrene jobber for å se barnets beste i konflikter som har oppstått, eller kan oppstå.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

En av hovedmotivasjonene mine for å studere juss var et ønske om å kunne påvirke samfunnet vi lever i og å gjøre det godt å leve i – for alle.

Jeg har lenge vært interessert i kompleksiteten i samfunnet, og hvordan lover og regler påvirker samhandlingen mellom oss mennesker.

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende må være at jeg kan gjøre en forskjell i livene til folk.

Som advokatfullmektig kan jeg fremme klientens sak, og bruke min kompetanse til å finne gode løsninger.

Hvorfor valgte du Codex Advokat?

Jeg valgte Codex Advokat fordi jeg ville jobbe i et sterkt fagmiljø. I tillegg telte det svært positivt at Codex er bevisst sitt samfunnsansvar og jobber målrettet, mot både ansatte og klienter, for et mer bærekraftig samfunn.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Jeg tror det må være å sikre god helse og livskvalitet.

Dette er en av de viktigste forutsetningene for at vi mennesker skal kunne nå vårt fulle potensiale og være bidragsytere i samfunnet.

Det er derfor på mange måter også en forutsetning for å kunne nå de andre bærekraftsmålene.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Jeg liker å være aktiv og sosial, og helst i kombinasjon. Dette gir meg masse energi og glede i hverdagen.

Del