Hjem

Velkommen Hannah Rachel Cowan. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Hannah Rachel Cowan velkommen til Codex. Hannah er vår nye advokat på avdelingen for eiendomsrett. Vi tok en prat med Hannah om hva som er viktig for henne innen jussen og på fritiden.

Hannah Rachel Cowan

Hvem er du og hva jobber du med/spesialiserer du deg i?

Jeg er 29 år gammel fra Oslo og spesialiserer meg innenfor eiendomsrett.

Hva slags oppgaver gjør du i en typisk sak?

En typisk sak handler om å avklare faktum og hva det tvistes om, deretter avklare klientens behov, for så å legge en strategi for videre prosess i saken.

Det kan være alt fra rådgivning, gjennomføre møter med motpart, utforme brev, innhente sakkyndig bistand, bistå med rettssaker/mekling.

Hva er viktig for deg å få til / hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Det er viktig at klient forventningsstyres fra start, og at klientens behov og rettigheter blir ivaretatt gjennom hele saken.

Det er i tillegg viktig at man opptrer ryddig og profesjonelt med samtlige parter, også motpartens advokat. Erfaringsmessig er dette gunstig for klienten.

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende med rollen som advokat er å bygge sak og bidra til å finne gode, langsiktige løsninger for klienten.

Hvorfor valgte du Codex Advokat?

Codex skiller seg ut ved å være et fremtidsrettet firma som fokuserer på å ivareta klientene og være med på utviklingen i samfunnet.

Codex tilbyr også et sterkt fagmiljø.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Utenfor jobb er det fokus på å være sosial og aktiv. Det aller beste er en kombinasjon!

Del