Hjem

Ny partner i Codex Advokat: Merete Christensen Bernau

Av: Codex Advokat

Codex Advokat styrker fagmiljøet med Merete Christensen Bernau som ny partner. Samtidig nærmer firmaet seg jevn kjønnsbalanse i partnerskapet.

Merete Christensen Bernau

Av Codex Advokat

  • Vi er svært glade for å få Merete Christensen Bernau med på laget og inn i partnerskapet. Merete er svært erfaren og kunnskapsrik, sier administrerende direktør Anders Faanes i Codex Advokat.
  • Codex utfordrer advokatbransjen på en veldig sunn måte. De tenker annerledes og er villig til å investere i endringer. Min vurdering er at de endringene vil være en av hovedårsakene til at Codex vil vokse og eksistere i lang tid, sier Christensen Bernau.
  • Jeg ønsker å bidra med min erfaring fra å bygge et selskap. Jobbe med vekst og prestasjonsutvikling, skape team - slik at teamet blir sterkere enn summen av enkeltindivider. Det at Codex har fokus på bærekraft er for de naturlig, og for meg et kvalitetsstempel, sier Christensen Bernau.
  • Det er en distanse i dag mellom folk og advokater. Slik behøver det ikke være. Fremtidens advokatfirmaer er mer utadvendte. Merete har lenge vært en tydelig og god stemme i bransjen, sier Faanes.

Codex er en betydelig leverandør av juridiske tjenester til bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Med ansettelsen av Christensen Bernau blir firmaets satsing inn mot disse segmentene ytterligere styrket.

Christensen Bernau kommer fra stillingen som direktør i Protector Forsikring, der hun gjennom en årrekke har vært en svært sentral leder og ansikt utad.

Tydelig stemme

Codex har bak seg et par år med omorganisering og omstilling, for å være best mulig posisjonert og rustet inn i de endringene advokatbransjen skal gjennom i årene som kommer. Det har blitt gjort en grundig gjennomgang og evaluering av organisasjonen. Samtidig er Codex fremoverlente og våger å ta standpunkt, ikke minst innen klima og bærekraft.

Innsikt er nøkkel

De siste årene har et klart flertall av jusstudentene vært kvinner, uten at det på langt nær har vært reflektert i partnerskap og ledelse av de størst advokatselskapene.

Christensen Bernau er en av flere kvinner på vei inn i partnerskap og ledelse i Codex. Dermed nærmer firmaet seg jevn kjønnsbalanse i partnerskapet. Totalt sett er over halvparten av advokatene i Codex kvinner.

  • Samtidig handler ikke mangfold bare om bedre kvinnelig representasjon i toppen, men også alder og ulik bakgrunn. Innsikt er nøkkelen til å utvikle relevante tjenester og produkter. Codex er gjennomsyret av nettopp mangfold i personlighet og erfaring, sier Faanes.
  • For best mulige resultater stiller vi krav til oss selv og samarbeidspartnere. Balanse hva gjelder kvinneandel og mangfold bidrar ikke bare til bærekraft, men også til bedre resultater. Jeg gleder meg til fortsettelsen og alle muligheten som ligger her, sier Christensen Bernau.

Har du spørsmål knyttet til eiendomsrett? Snakk med oss.

Del