Hjem

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind til Codex Advokat

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Cecilie Dahl-Jørgensen Pind velkommen til Codex. Cecilie Pind er advokat og tilknyttet vår avdeling for arv-, familie- og skifterett. Her forteller hun om sin tidligere arbeidserfaring og hvorfor hun valgte å gå til Codex Advokat.

Cecilie Pind

Cecilie Pind kommer til Codex fra Graffoco Advokatfirma

Jeg startet som relativt fersk jurist i Protector forsikring og gikk gradene der fra jurist til advokat og leder for prosessteamet. Jeg var der i til sammen 8 år før jeg var fagansvarlig for fast eiendom og kjøpsrett i fagforbundet Industri Energi. Før jeg begynte i Codex var jeg advokat og partner i Graffoco advokatfirma DA, et mindre advokatfirma i Ski.

Familie- og arverett er et fagområde som alle kommer innom i løpet av livet, og det er et fagområde der det er viktig å se mennesket, ikke bare jussen. Det er et viktig perspektiv for meg, både som advokat og menneske. Vi som advokater kan ved rådgiving og bistand, bidra til at de som opplever en livskrise som for eksempel skilsmisse eller dødsfall, får en bekymring mindre.

Les mer om: Familierett og arv

For meg så var det viktig at Codex har en veldig tydelig profil i forhold til klima og bærekraft

For meg så var det viktig at Codex har en veldig tydelig profil i forhold til klima og bærekraft, i tillegg til samarbeidet med blant annet Kirkens nødhjelp.

Jeg mener at å ta samfunnsansvaret på alvor, vitner om gode grunnverdier og i et slikt selskap har man lyst til å jobbe!

Codex er et firma som utfordrer den tradisjonelle advokatbransjen ved å bygge ned terskelen for bruk av advokattjenester. For mange er det å kontakte advokat et stort skritt å ta og Codex går foran som et godt eksempel for å gjøre det enklere å ta kontakt ved å være tilgjengelige, åpne og rause. Jeg liker godt at Codex legger vekt på at tjenestene våre skal være tilgjengelige og at vi kommuniserer på en måte som folk flest forstår.

Les mer om: Bærekraft og samfunnsansvar

Mer tilgjengelige advokattjenester

Jeg er vant til og liker godt å jobbe i team. Jeg tror at lagarbeid gir en ekstra drivkraft og at summen av lagarbeidet gir et resultat som enkeltpersoner ikke oppnår på egen hånd. Når vi kan vi trekke veksler på hverandres kompetanse på tvers av fagfelt, vil vi kunne tilby en enda bedre tjeneste til kundene våre.

Jeg ønsker å bidra til at Codex bygges videre på gode verdier og god faglig kompetanse i kombinasjon. Jeg vil også bidra til at kundene våre opplever at advokattjenester er mer tilgjengelig ved å ha fokus på tydelige og konkrete råd presentert på en forståelig måte, samtidig som de menneskelige hensyn ivaretas.

Kontaktinformasjon

Del