Hjem

Mille Frisch Eid får gjennomslag i Høyesterett

Av: Codex Advokat

Mille Frisch Eid i vår personskadeavdeling fikk gjennomslag i Høyesterett den 17. februar 2022.

Mille Frisch Eid

Hvem er Mille?

Mille Frisch Eid er advokatfullmektig i vår personskadeavdeling. Mille har jobbet i Codex siden 2019, etter at hun tok sin mastergrad rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Gjennomslag i Høyesterett

Den 17. Februar 2022 fikk Mille gjennomslag i Høyesterett for at forsikringsselskapene ikke fritt kan engasjere eksterne sakkyndige mhb. på å produsere spesialisterklæringer og avgi forklaring i skadeerstatningssaker.

Mille nådde fram med skadelidtes syn i Borgarting og anken fra Protector ble forkastet av Høyesterett.

Dette er en meget viktig avklaring innenfor vårt fagfelt. Allerede forut for Høyesteretts kjennelse ble det klart at kjennelsen fra Borgarting ville bli gjenstand for behandling under det årlige personskadeerstatningskurset i Sandefjord til høsten.

Advokat og partner Håvard L. Bjørnstad legger til:

Ut fra mitt ringe skjønn; det arbeidet Mille har utført i denne saken holder svært høyt nivå. Det er bare å gratulere!

Avgjørelsen fra lagmannsretten og Høyesterett er publisert på Lovdata i LB-2021-65580 og HR-2022-399-U.

Del