Hjem

Etablerer klima- og bærekraftnettverk

Av: Codex Advokat

Dato: 21.10.20

Codex Advokat knytter til seg fagekspertise innen klima og bærekraft, gjennom et bredt nettverk av samarbeidspartnere og rådgivere.

Tre personer ute på tur

Av Codex Advokat

  • Advokatbransjen har i utgangspunktet ikke et stort klimaavtrykk. Vi i Codex tror likevel det er avgjørende at advokatselskapene deltar i debatten og står opp for klima og bærekraft, sier administrerende direktør Anders Faanes i Codex Advokat. Han viser til at det er advokater som innehar den juridiske kompetansen som er nødvendig for å innfortolke bærekraft i lovgivning, avtaler og vedtak.
  • Klimasøksmål som pågår for domstolene nå er konkrete eksempel på den rettslige endringen vi vil se fremover når viktigheten av klimahensyn blir stadig mer etablert i samfunn, politikk og i lovgivning, sier Faanes.
  • Vi trenger å lære – av de beste – for å komme i den posisjonen vi ønsker å være: En pådriver i advokatbransjen og samfunnet for en mer klimavennlig og bærekraftig utvikling. Vi trenger konkrete råd og innspill fra sparringpartnere som besitter den kompetansen, sier Faanes.
  • Vi skal virkelig etterleve innad det vi kommuniserer utad, med substans og troverdighet. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å nå ut med et godt og slagkraftig budskap om nødvendigheten av bærekraft, sier Faanes.
  • Codex skal være en pådriver i vår bransje for klima og bærekraft. Samtidig er vi ærlige på at vi er advokater, og trenger hjelp til læring. Vi ønsker å samarbeide med ekspertene som kan gi oss innsikt og kunnskap, sier Faanes.

Advisory Board

I løpet av høsten skal Codex ha klart et nytt rådgivende organ – et Advisory Board – innen klima og bærekraft.

Det vil være medlemmer fra akademia, bransjer, humanitære organisasjoner, interesseorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Mennesker som utfyller hverandre hva gjelder kompetanse og fagfelt. Med bredde i alder, jevn fordeling av kjønn og mangfold i erfaring og bakgrunn.

Codex Advokat er allerede juridisk hovedsamarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp. Med Kirkens Nødhjelp og andre partnere ønsker Codex å ta initiativ til brede samarbeid for miljøet. På tvers av næringsliv og samfunn.

Ikke minst er Codex i gang med å sette opp et bedre klima- og bærekraftregnskap for virksomheten, samt lage en mer grundig bærekraftrapport.

En pådriver

I fjor ble Codex anerkjent av FN som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden. For firmaet handler dette om samfunnsansvar. Det ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive virksomhet.

Samtidig som Codex skal være et innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, skal firmaet selvfølgelig tenke på – og jobbe for – bærekraft og klima - både lokalt og globalt.

Har du spørsmål knyttet til klima- og bærekraftnettverk? Snakk med oss.

Del