Hjem

Intervju med Codex sin faggruppe for næringsforsikring

Av: Codex Advokat

Codex etablerer en faggruppe for næringsforsikring

personer har et møte på et kontor

«Vi har spisskompetanse innenfor forsikringsrett», sier managing partner i Codex, Joakim A. Ulltveit-Moe. Selv har han møterett for Høyesterett etter å ha prosedert to forsikringssaker. Han trekker også frem at de to andre medlemmene i teamet, advokat Margrethe Hansen Lund og advokat Hannah Rachel Cowan, har lang erfaring med domstolsbehandling av forsikringskrav. «Vi har alle lang erfaring med forsikringssaker», sier Margrethe, og tilføyer; «At vi har bred forsikringsbakgrunn gjør at vi som et team er godt rustet til å hjelpe i de fleste typer saker».

Sakstypene gruppen tidligere har håndtert spenner fra styreansvar til produktansvar, og fra erstatningskrav etter brann eller oversvømmelser til krav under vanlige «tabbeforsikring».

«De fleste bedrifter har en ansvarsforsikring som dekker skade som bedriftens ansatte gjør på tredjemanns eiendom», forklarer Hannah. Det gjør at bedrifter som får erstatningskrav mot seg bør sjekke om det er et krav som dekkes av bedriftens forsikringsdekning.

«Codex sine kunder har behov for hjelp mot forsikringsselskapene. Vi opplever at det er en fordel at vi kommer tidlig inn i sakene mellom bedrifter og forsikringsselskapet nettopp fordi vi vet hvordan forsikringsselskapene ønsker å få kravene presentert og hvilke bevis som må fremskaffes for å få gjennomslag for erstatningskravet. Vårt mål er å bidra til et riktig forsikringsoppgjør ved at vi lager en kravsoppstilling som gir forsikringsselskapene de opplysningene de trenger

Selv om faggruppen etableres denne høsten har Codex allerede lang erfaring med å bistå kunder i forsikringssaker. Gjennom 25 år har selskapet hjulpet flere tusen forsikringskunder i tvister mot forsikringsselskapene. Joakim trekker frem at flere av Codex sine advokater også har arbeidet for forsikringsselskapene, og vet derfor hva som skal til for å unngå en lang og kostbar tvist. Han understreker at selv om både han og de andre advokatene trives godt i retten, så ønsker de å løse sakene gjennom konstruktive forhandlinger med forsikringsselskapene.

«Forsikringsoppgjør er kompliserte, og det er rett og slett «risikosport» om daglig leder skal håndtere forsikringskrav alene», sier Margrethe videre. «I Codex har vi samlet mer enn 150 års erfaring med forsikringssaker, og likevel dukker det jevnlig opp nye problemstillinger. Det sier seg derfor selv at en daglig leder trenger hjelp til å sikre bedriften et riktig forsikringsoppgjør.»

Hannah, Margrethe og Joakim gir følgende forsikringsråd til bedrifter:

  1. Tenk over hvilket forsikringsbehov bedriften din har. Hvilken risiko er bedriften komfortabel med å ha?
  2. Når hendelsen først skjer; tenk bevissikring. Sørg for å samle inn dokumentasjon slik som bilder, e-poster og forklaringer.
  3. Forsøk å begrense skaden mest mulig. De verdier bedriften ikke selv finner grunn til å redde vil ikke forsikringen erstatte.
  4. Ta kontakt med forsikringsselskapet tidlig – forsikringsselskapene er normalt «på laget ditt».
  5. Saksbehandlere i forsikringsselskapene er generalister, og kan normalt ikke bedriftens bransje – vær pedagogisk når kravet meldes.
  6. Søk dialog fremfor konflikt. Ta tidlig kontakt med advokat.

Har du spørsmål knyttet til næringsforsikring? Snakk med oss.

Margrethe Hansen

Advokat og assosiert partner


Hannah Rachel Cowan. Foto

Hannah Rachel Cowan

Advokat

Hannah Rachel Cowan. Foto

Joakim A. Ulltveit-Moe

Managing Partner

Del