Hjem

Tre viktige endringer i varemerkeloven

Av: Codex Advokat

Varemerkeloven ble endret 1. mars 2023. Hvilken betydning har de nyeste endringene i varemerkeloven for deg som næringsdrivende i Norge?

Dame med mdålebånd rundt halsen og og stoffrull under armen

I denne artikkelen får du en kort gjennomgang av de tre endringene som er spesielt viktig for deg som driver med salg av varer og/eller tjenester i Norge.

Varemerker er en immateriell verdi som omfatter bedriftens kjennetegn.

1. Merker i sort-hvit eller i gråtoner

Varemerker i sort-hvitt eller gråtoner søkt etter ikrafttredelsen vil ikke ha vern for alle farger, slik de hadde tidligere. Jf. Varemerkeforskriften § 8 tredje ledd annet punktum.

Det må angis i søknaden om merket er i farger. Hvis merket er i sort-hvitt, anses merket å være uten farger.

Merker i sort-hvitt innlevert før lovendringen, har fortsatt vern i alle farger.

Norge slutter seg med dette til praksisen som gjelder for EU-varemerker.

Registrering av norske varemerker skjer ved søknad til Patentstyret.

2. Endringer i antall klasser som er inkludert ved søknader og fornyelser.

Søknads- og fornyelsesavgiften omfattet tidligere tre vare- og tjenesteklasser. I dag omfatter søknads- og fornyelsesavgiften kun én vare- eller tjenesteklasse.

Velger du varer eller tjenester utover én klasse, må du betale kr 750 i tilleggsavgift for hver ekstra klasse. Innenfor en klasse kan du ha med flere vare- eller tjenesteangivelser.

Videre kan fornyelsen nå kreves tidligst seks måneder før registreringsperiodens utløp. Jf. Varemerkeloven §33.

3. Krav til grafisk gjengivelse fjernes og erstattes med «klart og tydelig».

Tidligere var det krav om at «Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn […] som kan gjengis grafisk.».

I dag gjelder følgende krav «Et varemerke som skal registreres, må bestå av et tegn […] som kan gjengis i varemerkeregisteret på en slik måte at myndighetene og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelse merkehaveren gis.» jf. Vml. §14 første ledd.

Betydningen for deg er at kravet til gjengivelse av merket blir teknologinøytralt, det kreves altså ikke lenger at merket må gjengis grafisk.

Du kan dermed også f.eks. få varemerkeregistrering for et multimediamerke, gjengitt med en audiovisuell fil.

Multimediamerker består av en kombinasjon av bilde og lyd.

Videre kan den grafiske gjengivelsen av tredimensjonale merker inneholde en gjengivelse av merket fra forskjellige synsvinkler. Jf. varemerkeforskriften § 8 punkt 3.

Andre endringer som også er verdt å merke seg

  • Registrerte varemerker og søknader kan særskilt pantsettes.
  • Internasjonale utpekninger (Madridsøknader) kan deles og sammenslås.
  • Ond tro-begrepet utvides. Nytt absolutt registreringshinder ved at et varemerke ikke kan registreres hvis det søkes registrert i ond tro.

Våre advokater bistår deg med alle spørsmål innen varemerkerett

Hedda Marie Aursnes
Advokat
IPR / teknologi


Del