Hjem

Video: Boligutleie

Av: Codex Advokat

Dato: 28.06.19

Markedet for boligutleie er rekordstort mange steder i landet. Uansett om du er utleier eller leietaker, så er fallgruvene mange. Her gir Tonje B. Onsøien og Runa Skrove Falch deg oversikten over hva du bør gjøre.

Har du spørsmål om boligutleie?

Det er en rekke faktorer du bør være klar over, enten du er utleie eller leietaker. Codex har lang erfaring med husleierett. Følg lenken under for å lese vår artikkel som handler om nettopp dette.

Boligutleie

Les videoens tekstversjon:

«På sommeren er det mange som påbegynner nye leieforhold og avslutter gamle. For å forhindre konflikt med utleier, burde man være ekstra oppmerksom på visse forhold.

Ved innledelsen av et nytt leieforhold, anbefaler vi at leietaker leser gjennom kontrakten nøye før man signerer. På denne måten blir man kjent med hva man forplikter seg til og har rett på, samt at man har muligheten til å rydde unna misforståelser før man har bindet seg til en kontrakt. Mange konflikter mellom leietaker og utleier er ofte begrunnet med at partene ikke er enig om hva som faktisk er avtalt og hvordan avtalen skal tolkes. Dette knytter seg gjerne til hvor lang leiekontrakten er, om den kan sies opp og på hvilken måte den gyldig kan sies opp av partene.

Men husk at det ved utleie av bolig ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leietakeren enn det som følger av husleieloven. Det betyr at det er husleielovens bestemmelser som gjelder for partene dersom kontrakten har ulovlige bestemmelser.

Når leietaker skal overta den nye boligen, anbefaler vi at man gjennomgår boligen nøye for å se om denne er i tråd med det som er avtalt. Er det ikke avtalt noe spesielt om boligens stand, skal denne være ryddet, rengjort og i vanlig god stand. Vi anbefaler også at det skrives en overtakelsesprotokoll og tas bilder av leiligheten ved innflytning. Man vil da ha håndfaste bevis for hvordan boligen var ved overtakelse, og som også gir utgangspunktet for hvordan leietaker skal levere boligen tilbake etter opphøret av leieforholdet.

Hvis du skulle oppdage noe som avviker fra det avtalte, er det viktig at du varsler utleier om forholdet innen rimelig tid, hvis ikke kan man risikere å tape et ellers berettiget krav mot utleier. Klager leietaker innen 14 dager, burde det normalt holde, men det beror på en totalvurdering om hun burde klaget tidligere eller kanskje også har lenger frist på seg.

Når leieforholdet er over, er man forpliktet til å tilbakelevere leiligheten i den stand som man overtok den, med unntak for vanlig slit og elde. Dersom man er uenig med utleier om hvilken stand boligen var ved avtaleinngåelsen, er det nettopp viktig at man har skrevet en overtakelsesprotokoll og tatt bilder som da kan oppklare hvordan boligen faktisk var når avtaleforholdet startet.

Også ved utflytning er det lurt å ta en felles befaring med utleier og skrive overtakelsesprotokoll. Man får da diskutert og tatt stilling til om det er ødeleggelser som leietaker skal betale for eller om leietaker kanskje har gjort forbedringer som denne skal ha betaling for.

Når leieforholdet er over, skal leietaker ta kontakt med den banken som depositumet står inne på. Dersom utleier samtykker til utbetalingen, vil banken frigi depositumet til leietaker. I andre tilfelle er ikke partene enige om det eventuelt foreligger ødeleggelser i boligen som leietaker skal betale for, i så tilfelle må utleier ta ut søksmål innen 5 uker – hvis ikke skal banken utbetale pengene til leietaker. Er du usikker på om du har fått det du har krav på etter kontrakten? Er dere uenig om hvor lang kontrakten er eller om den kan sies opp, eller nekter utleier å betale deg depositumet? Vi i Codex Advokat har bistått i en rekke husleietvister og kan hjelpe deg dersom du har kommet i en tvist med utleier.»

Del