Hjem

Åpenhetsloven – hva betyr det for bygg og anleggsbransjen?

Av: Codex Advokat

Åpenhetsloven trer i kraft neste år. Hva innebærer den egentlig, og hvilke konsekvenser får den for din bedrift?

Opp mot 2.000 bedrifter innen bygg og anlegg vil pålegges rapportering etter åpenhetsloven neste år. Enda flere vil omfattes indirekte. Har du startet arbeidet med å gjennomføre og dokumentere aktsomhetsvurderinger for deg og din verdikjede?

Ninja Roede og Tine Granlund

Vi arrangerte dette webinaret i november 2021. Her får du tilgang til opptak.

Kjenner du svetten perle seg i nakken? Det skjønner vi godt, for dette er et komplekst regelverk godt ispedd en rekke ukjente faktorer. Heldigvis er det hjelp å få.

I webinaret vårt om åpenhetsloven tar vi deg gjennom hvordan åpenhetsloven påvirker bygg- og anleggsbransjen, hvordan du skal forholde deg til loven og hvilke konsekvenser åpenhetsloven vil kunne få for deg og din bedrift.

“Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Loven skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger virksomhetene å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.” (kilde: Stortinget)

Åpenhetsloven gjelder for alle store virksomheter. “Da gjelder det ikke meg,” tenker du kanskje. Ikke vær for sikker på det. For selv om bedriften din ikke anses som stor, er det sannsynlig at du må forholde deg til åpenhetsloven likevel. Mindre virksomheter vil påvirkes indirekte, ved at større bedrifter stiller krav nedover i kjeden – til leverandørene sine.

Årsaken finner du i navnet på loven. Det handler om åpenhet og informasjon. Loven gir allmennheten rett til å vite hvilke arbeidsforhold selskaper har hos både seg selv og sine underleverandører, og hvordan eventuelle brudd og røde flagg vil håndteres. Så selv om du ikke påvirkes direkte, vil du måtte sette deg inn i hva som gjelder – og gjøre de nødvendige forberedelser.

I webinaret tar vi deg gjennom:

  • Lovens formål

  • Konsekvenser for bygg- og anleggsbransjen

  • Aktsomhetsvurderinger – hva kreves av deg?

  • Informasjonsplikt – allmennhetens rett til informasjon

  • Rapportering

  • Sanksjoner


Ninja Roede

Advokat og partner

Ninja Roede er partner i Codex Advokat og leder av vår avdeling for entreprise. Hun har omfattende prosedyreerfaring og solid kompetanse innen sivilprosess. Ninja Roede arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, eiendomstransaksjoner, mangler ved bolig, husleie- og eierseksjonsrett, håndverkertjenester, plan- og bygningsrett, generell kontraktsrett, samt sivilprosess.

Tine Granlund

Senioradvokat

Tine jobber som senioradvokat tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Del