Hjem

#Bærekraft Webinar: Åpenhetsloven som rammeverk for anskaffelsesretten

Av: Codex Advokat

Nå som åpenhetsloven har trådt i kraft vil den ha betydning både for offentlige oppdragsgivere som utlyser konkurranser og for virksomheter som ønsker å delta i konkurransene. Allerede før loven har trådt i kraft har vi sett at noen oppdragsgivere sine etiske krav settes svært tett opp mot kravene som følger av åpenhetsloven.

Webinaret ble holdt sammen med HRP.

Åpenhetsloven som rammeverk for anskaffelsesretten

Vi arrangerte dette webinaret den 28. september 2022. Her får du tilgang til opptak.

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

Lovens innvirkning på offentlige anskaffelser

- Lov om offentlige anskaffelser § 5 krever allerede at oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser, men legger ingen nærmere føringer på hvordan dette skal gjøres. Her vil den nye åpenhetsloven påvirke konkurranser om offentlige kontrakter på flere måter.

I webinaret tar vi deg gjennom:

  • Lovens formål og implikasjoner
  • Konsekvenser for anskaffelsesretten
  • Forholdsmessighetsprinsippet i anskaffelsesretten
  • Hva betyr DFØs høyrisikoliste?
  • Hva bør leverandører til det offentlige og oppdragsgivere gjøre nå?

Målgruppe:

  • Byggherrer
  • Eiendomsutviklere
  • Ferdighuskjeder
  • Kommuner
  • Alle de som er med i offentlige anskaffelser på begge sider av bordet

Samarbeidspartner:

Kursholdere:

Eirik Degnes Neerland

Fagleder miljø og klima HRP


Petter Sverstad Eriksen

Advokat og partner

Petter Sverstad Eriksen har 20 års allsidig forretningsjuridisk praksis med særlig fokus på entreprise, næringseiendom og prosedyre. Han yter løpende rådgivning til bedriftsklienter innen eiendom og entreprise. Eriksens erfaring og bransjekunnskap danner et godt grunnlag for en helhetlig rådgivning med fokus på både kommersielle og rettslige utfordringer. Eriksen har blant annet 7 års erfaring fra Thommessens avdeling for tvisteløsning og entreprise. Han bistår i alle faser av et prosjekt fra kontraktsforhandlinger til tvisteløsning, og har betydelig praksis i å lede større team på kompliserte oppdrag.

Eriksens yter bistand til en lang rekke norske og utenlandske selskaper innen et bredt spekter av bygge- og eiendomsprosjekter, inklusive offentlige anskaffelser. Hans klienter består av eiendomsutviklere, entreprenører, spesialiserte underentreprenører, rådgivere og offentlige oppdragsgivere. Eriksens erfaring spenner fra store infrastrukturprosjekter, omfattende logistikk- og lagerbygg, retail, rehabilitering av næringseiendom og kompliserte grunnentrepriser til boligprosjekter. Eriksen har også jobbet som rådgiver for offentlige byggherrer og bistått med bl.a. infrastrukturutbygging, energieffektivisering, utdanningsinstitusjoner, helsebygg m.v.

Eriksen er en erfaren foredrags- og kursholder som hyppig holder kurs i bl.a. NS-standardene.


Tine Granlund

Advokat og assosiert partner

Tine er tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Del