Hjem
Vegard Skaug 1 1

Vegard Skaug

Work experience

  • 2022 - present: Senior Lawyer, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 – 2022: Lawyer, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 – 2020: Associate, Codex Advokat Oslo AS
  • 2009 – 2017: Senior Advisor, Helse- og omsorgsdepartementet
  • 2005 – 2008: Advisor, Rikstrygdeverket/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Education

  • 2005: Cand.jur, Universitetet i Oslo
  • 2003: Master of Arts International Communications, Macquarie University, Sydney

Contact information