Hjem
Maleneholand

Malene Holand

Kompetanse

Malene er advokat ved Codex Tromsø sin familierettsavdeling. Hovedområdene hennes er familierett; herunder barnefordeling, barnevern, ekteskaps- og samboerrett og arv. Hun har også faglig fordypning innenfor barnerett og barnevernsrett. Malene har lang erfaring innenfor disse fagområdene og bistår blant annet med foreldretvister/barnefordelingssaker, opprettelse av testamenter, rådgivning vedrørende økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, herunder opprette ektepakter og samboeravtaler, og generell rådgivning.

Malene bistår videre i straffesaker, både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun har god prosedyreerfaring fra både tingrett- og lagmannsrett.

Arbeidserfaring

  • 2023 - d.d: Codex Advokat Tromsø AS, advokat
  • 2020 – 2023 Advokatfirmaet Wiig & Co AS, advokat
  • 2017 – 2020 Advokatfirmaet Wiig & Co AS, advokatfullmektig
  • 2016 – 2016 Juridisk praktikant, Troms politidistrikt, forvaltningsenheten

Utdanning

  • 2020: advokatbevilling
  • 2011 – 2017: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon