Hjem
Hannah Rachel Cowan

Hannah Rachel Cowan

Kompetanse

Hannah jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom. Hun jobber innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder tingsrett, plan- og bygningsrett, jordskifte, nabotvister, boligrett og øvrige kontraktsrettslige problemstillinger. Hannah har omfattende erfaring innenfor tvisteløsning og forhandlinger på flere rettsområder, både i og utenfor domstolene.

Arbeidserfaring

  • 2022 - d.d.: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 – 2022: Advokat, Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS
  • 2019 – 2020: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Skarbøvig AS
  • 2018 – 2019: Advokatfullmektig, Protector forsikring AS

Utdanning

  • 2018: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2017: Valgemner ved Bond University

Språk

  • Norsk og engelsk

Kontaktinformasjon