Hjem
Gry Merete Helgerud 1 1

Gry M. Helgerud

Work experience

 • 2023 – d.d: Lawyer and associate partner, Codex Advokat Oslo AS
 • 2019 – 2023: Senior Lawyer, Codex Advokat Oslo AS
 • 2013 – 2019: Lawyer and Senior Lawyer, Lynx advokatfirma DA, advokatfullmektig
 • 2008 – 2012: Senior Tax Counsel, Skatt øst avdeling for Skattekrim
 • 2002 – 2007: Section Manager, Skattedirektoratet seksjon for faginformasjon
 • 2001 – 2002: Office Manager, Skattedirektoratet ABC-kontoret
 • 1996 – 2001: Case handler, Skattedirektoratet næringsbeskatning og ABC-kontoret

Education

 • 2015: Practicing Certificate
 • 2006: Mentoring program, Skatteetaten
 • 2003: Leadership program, Skattedirektoratet
 • 1995: Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1988: Public Law, Universitetet i Oslo

Contact information