Hjem

Webinar: Innføring i fordeling av felleskostnader i et eierseksjonssameie

Av: Codex Advokat

Dato: 08.03.21

Få en innføring i hvordan fellesutgifter i et eierseksjonssameie (selveier) skal fordeles mellom de enkelte sameierne. I løpet av to timer skal vi gjennomgå blant annet hva fellesutgifter er, hvordan disse skal fordeles og flertallsreglene for å kunne vedta ulike fordelingsformer i gitte situasjoner.

En kvinne står foran en tavle.

Webinaret er nå over. Vi vil snarlig sette opp ny kursdato.

Praktisk informasjon

 • Sted: Digital plattform
 • Dato: 29. april 2021
 • Tid: 08:00 – 10:00, med pauser og spørsmål & svar sesjon
 • Pris: Gratis

Om webinaret

Vi diskuterer konkrete spørsmål, slik som:

 • Hva anses som en fellesutgift?
 • Når skal fellesutgiftene fordeles etter sameierbrøken?
 • Hva er vilkårene for å kunne fordele fellesutgifter etter forbruk eller nytte?
 • Hvilke flertallskrav kreves for å beslutte en fordeling av felleskostnader?
 • Hva skjer hvis noen er uenig i fordelingen av felleskostnadene?
 • Hva innebærer mindretallsvernet?

Vår erfaring er at de fleste har noe å lære. Kom på kurset og gi deg selv et bedre utgangspunkt for å fatte korrekte og velfunderte beslutninger i ditt sameie.

Kursets mål er å øke kunnskapen og forståelsen for hvordan felleskostnader skal fordeles, hvorfor det er slik og hvordan styret håndterer den praktiske prosessen med fordelingen. Dersom styremedlemmer og sameiere for øvrig har et bevisst forhold til reglene og innholdet i disse, er det vår erfaring at man unngår konflikter og er bedre forberedt til å håndtere og løse en konflikt dersom denne likevel oppstår.

Kurset er særlig rettet mot deg som er styremedlem i et eierseksjonssameie. Kurset er også høyst aktuelt for de som kun er eier av én seksjon i et eierseksjonssameie ettersom disse også deltar på årsmøter og blir direkte berørt av beslutninger som tas. I tillegg passer kurset for deg som er forretningsfører i et eierseksjonssameie eller som driver med eiendomsforvaltning.

Kurset har en praktisk tilnærming med gjennomgang av konkrete eksempler og problemstillinger, som mange vil kjenne seg igjen i.

Overordnet tidsplan for frokostseminaret

 • 08:00 – 08:45: Del 1
 • 08:45 – 08:55: Pause
 • 08:55 – 09:55: Del 2 og tid for individuelle spørsmålKursholdere:

Tonje B. Onsøien

Advokat

Eiendom og entreprise

Therese Romundstad Schøne

Advokat

Eiendom og entreprise

Del