Hjem

Webinar: Gode råd og vennlige advarsler: Hvordan gå frem i starten av en barnefordelingssak

Av: Codex Advokat

Dato: 28.05.21

Står du eller noen du kjenner i et samlivsbrudd med felles barn? Vi ønsker å gi deg råd om hvordan saken kan løses på laveste nivå. I løpet av 45 minutter skal vi gå gjennom våre beste råd som kan være nyttige for deg.

Barnefordeling kurs

Praktisk informasjon:

  • Sted: Digital plattform
  • Dato: 18. august
    Tid: 11.30
  • Pris: Gratis


Gode foreldre vil helst ha barna hos seg mest mulig. De fleste opplever samlivsbrudd som en krise. Når bruddet er uunngåelig og en må være forelder på "skift", kaver de fleste foreldre med store følelser av sorg og utrygghet. Codex Advokat har god erfaring med saker etter barneloven, og vi ønsker å dele våre råd som kan være nyttige å ha med seg når man står i en slik sak.

Webinaret gir veiledning til foreldre om fornuftige og gjennomtenkte grep i denne første, kaotiske fasen. Hensikten er å løse barnelovkonflikter raskt og på laveste nivå. Hvis det blir nødvendig å gå videre, opplyser våre advokater om hvordan foreldre bør gå frem.

Dette vil du lære mer om:

- Grunnleggende begreper i barneretten
- Meklingsprosessen ved familievernkontoret
- Bevissikring

Vår erfaring er at de fleste har stor nytte av å være mer bevisst hvordan man bør gå frem i en barnefordelingssak. Kom på kurset og gi deg selv et bedre utgangspunkt for å håndtere situasjonen best mulig.



Saba Hussain

Advokat

Saba jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for familierett. Saba jobber målrettet med barnets beste for øyet. Hun har inngående erfaring innenfor familierettslige problemstillinger. Saba har særlig engasjement for å løse familierettslige problemstillinger som involverer barn på et tidlig stadium.

Saba setter klientens interesser i fokus og er opptatt av at slike saker har stor personlig betydning for de som er berørt. Hun fremstår som en trygg støttespiller og rådgiver. For Saba er det viktig å håndtere følelsene i det som for mange oppleves som en krisesituasjon og finne gode løsninger i den enkelte sak.

Silje Eklund

Advokatfullmektig

Silje jobber som advokatfullmektig tilknyttet Codex sin avdeling for familierett, og har et særlig engasjement for å løse konflikter på laveste nivå i de tilfeller det er hensiktsmessig. Silje jobber hovedsakelig med familierettslige problemstillinger, herunder saker etter barneloven, ekteskapsloven og arveloven. Silje er opptatt av å komme til gode løsninger for sine klienter og å vise entusiasme og åpenhet for den enkelte.

Silje setter profesjonalitet høyt, og er opptatt av å skape god forståelse og tillit hos sine klienter

Del