Hjem

Samspillsentrepriser for alle, basert på NS 8402 og NS 8407

Av: Codex Advokat

Dato: 12.05.21

Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard-kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Flere må over i samspill

Praktisk informasjon

 • Sted: Digitalt eller i Akersgata 51
 • Dato: 28. oktober 2021
 • Tid: 09:00 – 16:00, inkl. pauser og lunsj
 • Pris: kr. 4 900,- inkludert seminardokumentasjon

Video

Se vår video om samspillsentreprise.

Om kurset

Advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo har tatt konsekvensen av manglende kontraktstandard, og har laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Kontrakten tar utgangspunkt i "det beste" fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter.

Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle. Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser.

Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser allerede planlagt og forberedt av byggherrer og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen.

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal.

Overordnet kursagenda

 • Generell innledning
  • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
  • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
  • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
  • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell
 • Fase 1
  • Tidlig involvering av entreprenør
  • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
  • Risikobegrensende tiltak
  • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
  • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
  • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1
 • Fase 2
  • Gjennomføring med og uten målpris
  • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
  • Endringer av målpris
  • Andre insentivordninger
  • Åpen bok
  • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
  • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
  • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
  • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Ved påmelding til dette kurset samt del 1 av kontraktseminaret eller del 2 av kontraktseminaret eller vårt kurs i totalentreprise eller forbrukerentreprise blir den samlede prisen kr. 7.200,-


Kursholder:

Bent Kverme

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise

Del