Hjem

Samspillsentrepriser for alle, basert på NS 8402 & NS 8407

Av: Codex Advokat

Dato: 11.08.20

Det er veldig populært å bruke samspill som gjennomføringsmodell i bygg- og anleggskontrakter. Men i mangel av en Norsk Standard-kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Problemet er at de fleste samspillskontrakter som brukes i dag er så ordrike og kompliserte at de er vanskelig å gjenbruke på en trygg måte.

Flere må over i samspill

Praktisk informasjon

Vi har høyt fokus på smittevern, følger kontinuerlig siste anbefalinger fra FHI og vil forholde oss til alle gjeldende forskrifter. Vi vil være maks 18 stk. deltagere på kurs.

 • Sted: Akersgata 51, 0180 Oslo
 • Dato: 29. oktober 2020
 • Tid: 09:00 – 16:00
 • Pris: kr. 4 900,- inkludert lunsj og seminardokumentasjon
De første 18 påmeldte får delta fysisk, dersom de ønsker det, mens de som melder seg på etter de 18 første må regne med Teams løsning.

Video

Se vår video om samspillsentreprise.

Om kurset

Advokat Bent S. Kverme i Codex Advokat Oslo har tatt konsekvensen av manglende kontraktstandard, og har laget en kontraktsmal for samspillsentrepriser. Målet har vært å lage et sett med grunnleggende kontraktsvilkår, som kan brukes i alle samspillsentrepriser. Kontrakten tar utgangspunkt i "det beste" fra andre brukte samspillskontrakter og anbefalte kontraktsmaler. Resultatet er blitt en enkel kontraktsmal som kan brukes i alt fra de minste prosjektene til de største. Kontraktsmalen kan fint brukes som den er, men kan også om ønskelig utfylles med ytterligere vilkår for å tilpasses mer kompliserte prosjekter.

Kontraktsmalen er i bruk i prosjekter i dag og danner nå utgangspunktet for vårt kurs i samspillsentrepriser for alle. Kurset er spesielt tilpasset de som planlegger eller skal gjennomføre samspillsentrepriser.

Kurset vil også være nyttig for entreprenører og rådgivere som vil bli engasjert i samspillsentrepriser allerede planlagt og forberedt av byggherrer og som ønsker økt forståelse for de sentrale mekanismene i samspillsmodellen.

Kursmateriell: Det vil bli utlevert og gjennomgått et forslag til kontraktsmal.

Overordnet kursagenda

 • Generell innledning
  • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse
  • Veien fra tradisjonelle gjennomføringsmodeller til samspillsmodeller
 • Gjennomgang to-pars samspillsmodell (den vanligste modellen i dag)
 • Forberedelser før fase 1
  • Valg av samarbeidspartnere, anskaffelsen
  • Organisering av arbeidet i en samspillsmodell
 • Fase 1
  • Tidlig involvering av entreprenør
  • Kartlegging og prising av muligheter og risiko i prosjektet
  • Risikobegrensende tiltak
  • Byggherrens funksjonskrav og andre krav
  • Prising av arbeidene som skal utføres i fase 2, bruk av målpris
  • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 1
 • Fase 2
  • Gjennomføring med og uten målpris
  • Målpris hvilke kostnadsposter bør være med i målprisen
  • Endringer av målpris
  • Andre insentivordninger
  • Åpen bok
  • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes i fase 2
 • Gjennomgang av kontraktsmal basert på NS 8402 og NS 8407
  • Gjennomgang av reglene som bør tas med i både fase 1 og fase 2
  • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 1
  • Gjennomgang av reglene som bør tas med i fase 2

Ved påmelding til dette kurset samt del 1 av kontraktseminaret eller del 2 av kontraktseminaret eller vårt kurs i totalentreprise blir den samlede prisen kr. 7.200,-


Kursholder:

Bent Kverme

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise

Del