Hjem

Kurs i forbrukerentrepriser, Bustadoppføringslova og Håndverkertjenesteloven

Av: Codex Advokat

Dato: 20.01.21

Kurset er tilpasset byggherrer, entreprenører og rådgivere og andre som arbeider med eller skal arbeide med bygg- og entreprisekontrakter hvor forbrukere er byggherrer / kunder. Det vil si alle kontrakter som reguleres av Bustadoppføringslova eller Håndverkertjenesteloven. Dette omfatter alt fra bygging av ny bolig eller fritidsbolig, vedlikehold, oppussing, påbygg og anleggsarbeid. På dette kurset går vi gjennom hvilke regler som da gjelder.

Kurs i forbrukerentrepriser

Praktisk informasjon

 • Sted: Digitalt eller i Akersgata 51
 • Dato: 14 september 2021
 • Tid: 09:00 – 16:00, inkl. pauser og lunsj
 • Pris: kr. 4 900,- inkludert seminardokumentasjon

Videre om kurset

Vi vil ha spesielt fokus på reglene hvor det er størst fare for å tape krav eller innsigelser dersom man ikke opptrer på korrekt måte.

Vi vil forklare med eksempler og illustrasjoner ulike måter man normalt organiserer prosjektsalg av nye boliger, såkalt kontraktstruktur, og hvordan man bør gå frem for å sikre klare og uttømmende skriftlige kontrakter både opp mot forbruker og nedover til underentreprenører og leverandører. Vi vil se på regler for endringer og tillegg, forsinkelse, overtakelse, sluttoppgjør, dagmulkt, reklamasjon og mangler.

Kurset er et nyttig grunnkurs for deltakelse på våre øvrige kurs i NS 8405 / NS 8415, totalentrepriser NS 8407 og NS 8417 og samspillsentrepriser.

Overordnet kursagenda

Tid: 09:00 – 16:00 inkl. pauser.

Grunnleggende avtalerett, herunder

 • Regler for når avtaler blir bindende
 • Fullmaktsregler
 • Tolkningsregler
 • Ugyldighetsregler
 • Opphør av avtaler

Entrepriserettens plass i rettssystemet

 • Anbudsrett
 • Avtalerett
 • Kontraktsrett (entrepriserett)
 • Plan og bygningsrett, ansvarssystemet

Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse i byggeprosjekter

 • Byggherrens funksjonskrav og andre krav (program)
 • Prosjektering, hva er det?
 • Utføring, iht. prosjekteringen, forskjellen og grensesnitt?

Kontraktstruktur vs. kontraktsvilkår

 • Byggherrestyrte entrepriser
 • Generalentrepriser
 • Utførelsesentrepriser
 • Totalentrepriser
 • Underentrepriser

Forbrukerentrepriser vs. næringsentrepriser

 • Bustadoppføringslova
 • Håndverkertjenesteloven
 • Næringskontrakter

Byggherrens leveringsforpliktelse

 • Byggherrens program
 • Byggherrens prosjektering
 • Det fysiske arbeidsunderlaget
 • Betaling
 • Annen medvirkning

Entreprenørens leveringsforpliktelse, herunder entreprenørens omsorgsforpliktelse

 • Entreprenørens prosjektering
 • Entreprenørens utføring
 • Annen medvirkning

Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm

 • Forsikring og garanti
 • Forsikringer
 • Møter
 • Lojalitet og samarbeid
 • Helse, miljø og sikkerhet

Endringer og varslingsreglene

 • Byggherrens endringskompetanse
 • Entreprenørens plikt til å utføre endringer
 • Varslingsreglene
 • Vederlagsjusteringen

Vederlag og betaling

 • Avtalt fast pris, fakturering a-konto
 • Innestående
 • Sluttfaktura
 • Endringer og tillegg

Overtakelse

 • Forberedelsene til overtakelse
 • Overtakelsesforretningen

Reklamasjon og mangler

 • Forhold oppdaget under overtakelsen
 • Forhold oppdaget senere
 • Reklamasjon

Tvistehåndtering

 • Avklaring av standpunkter
 • Fagkyndige vurderinger
 • Bistand av advokat

Ved påmelding til dette kurset samt del 1 eller del 2 i kontraktseminaret eller vårt kurs i samspillsentreprise eller i totalentreprise blir den samlede prisen kr. 7.200,-


Kursholder:

Bent Kverme

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise

Del