Hjem

Frokost­seminar: Arbeidsgivers plikter ved yrkesskade

Av: Codex Advokat

Dato: 20.02.20

Få en innføring i de viktigste pliktene til arbeidsgiver dersom en ansatt blir påført yrkesskade eller yrkessykdom. I løpet av halvannen time skal vi gjennomgå plikten til å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte og de ulike meldepliktene til blant annet NAV og forsikringsselskap, samt arbeidsgivers interne registreringsplikt. I tillegg til dette vil vi også gjennomgå hvordan arbeidsgivers forsømmelse av plikter kan få direkte konsekvenser for den enkelte ansatte.

En kvinne holder et seminar.

Praktisk informasjon

  • Sted: Akersgata 51, 0180 Oslo
  • Dato: 29. april 2020
  • Tid: 08:30 – 10:00, med frokost og registrering fra kl. 08:15
  • Pris: Gratis

Om kurset

Vi diskuterer konkrete spørsmål om:

  • Hvem er erstatningsansvarlig ved yrkesskade?
  • Hva skjer hvis arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring?
  • Hva har den ansatte krav på ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Vår erfaring er at de fleste har noe å lære. Delta på seminaret og gi din bedrift et bedre utgangspunkt for å ivareta sine ansatte ved yrkesskade og yrkessykdom.

Kursets mål er å øke kunnskapen og forståelsen for hvorfor det er viktig at arbeidsgiver kjenner til og oppfyller sine plikter, og hvordan arbeidsgiver kan utnytte reglene til noe positivt for virksomheten.

Kurset er særlig rettet til dem som for eksempel jobber med HR i en mindre eller større bedrift, og har ansvar for de ansattes personalgoder som blant annet forsikringer.

Dersom arbeidsgiver har et bevisst forhold til hvorfor det er viktig å ha kunnskap om pliktene ved yrkesskade, er det vår erfaring at man er bedre forberedt den dagen uhellet inntreffer. Samtidig reduserer det risikoen for økonomiske konsekvenser for bedriften, samt at det ofte gir mer fornøyde ansatte som kan øke trivselen og produktiviteten i bedriften.

Kurset har en praktisk tilnærming med gjennomgang av praktiske eksempler og problemstillinger, som mange vil kjenne seg igjen i.

Overordnet tidsplan for frokostseminaret

  • 08:15 – 08:30: Registrering og enkel servering
  • 08:30 – 09:30: Frokostseminar
  • 09:30 – 10:00: Tilgjengelig for individuelle spørsmål
Del