Hjem

Bærekraft lovreguleres - hva krever det av deg og din bedrift?

Av: Codex Advokat

Dato: 12.10.21

Den regulatoriske utviklingen knyttet til bærekraft skjer i en forrykende fart. Næringslivet, inkludert SMB-markedet, underlegges nye plikter for arbeidet med bærekraft på hele ESG-spekteret.

Codex Advokat og Fo°tprint inviterer til halvdagsseminar 9. november for å forklare hva dette vil kreve av deg og din bedrift. Hvordan kan du etterleve de regulatoriske kravene, og gripe de konkurransemessige fordelene knyttet til arbeid med bærekraft?

Praktisk informasjon

  • Ny dato kommer.

Program:

Mingling, lett servering og kaffe (08.00 – 08.30)

Innledning ved Codex og Footprint

Innledning ved Gjermund Løyning, Direktør Politikk og samfunnskontakt, NHO

DEL 1: Politisk og regulatorisk utvikling

- Åpenhetsloven

- Taksonomien

- Markedets respons på den regulatoriske utviklingen

- Investorperspektivet ved Karoline Bakka Hjertø, Sparebank 1 Østlandet

- Hvordan vil sivilsamfunnet bruke det nye lovverket? Ingrid Næss-Holm, fagsjef, Framtiden i våre hender

Pause med lett servering.

DEL 2: Hvordan svare ut regulatoriske krav og økte forventninger fra markedet

Den siste timen blir det panelsamtale med ulike spennende næringslivsaktører, ledet av Beate Nossum: Tempo øker - hvordan håndtere dette?

- Johanne Kjuus, bærekraftsansvarlig i Orkla Foods
- Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig Sparebank 1 Østlandet
- Solveig Irgens, prosjektleder Sirkulær Økonomi, Virke
- Bastian E. Klunde, partner, Footprint

Hvorfor skal du sette av en halv dag til dette?

EUs taksonomi og Åpenhetsloven er eksempler på lovverk som trer i kraft allerede i 2022 som norsk næringsliv må forholde seg til. Mens EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for hva som definerer en bærekraftig økonomisk aktivitet, stiller Åpenhetsloven krav til arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid som alle større virksomheter må etterleve. På seminaret vil du forstå hva taksonomien og Åpenhetsloven er, hvordan det påvirker din bedrift og hva du kan gjøre for å etterleve kravene og ta posisjon.

Hvem kommer?

For å innlede og drøfte denne tematikken kommer det ledende næringslivsledere og fageksperter på feltet. Hva kan du lære av aktørene som har kommet lengst med arbeidet, og hvordan vil finansmarkedene respondere og operasjonalisere kravene?

Gjermund Løyning fra NHO vil innlede seminaret og Karoline Bakka Hjertø fra Sparebank1 Østlandet kommer for å fortelle hvordan de operasjonaliserer og integrerer lovverket i sine utlån framover. Hedda Aursnes og Espen Juul Haugan fra Codex Advokat og Bastian E. Klunde fra Fo°tprint vil redegjøre for og drøfte den regulatoriske utviklingen og hvordan næringslivet kan svare ut kravene. I tillegg kommer Framtiden i våre hender for å fortelle hvordan sivilsamfunnet kommer til å bruke lovverket aktivt i sitt arbeid med næringslivet. Seminaret avsluttes med en panelsamtale med diverse næringsledere og andre aktuelle kandidater for å diskutere det økende tempo, og næringslivets respons.

Del