Hjem

Susanna Holth Hjelset. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Dato: 04.11.21

Vi snakket med Susanna på avdelingen for familierett om hva som er viktig for henne på jobb og utenfor jobb. Hva inspirerte henne til å studere juss?

Susanna Holth Hjelset

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Susanna Holth Hjelset og jobber spesialisert med familierett hos Codex Advokat. Der jobber jeg både med barnerett, arvesaker og økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere. Jeg lager mange testamenter, ektepakter, samboeravtaler og foreldresamarbeidsavtaler, i tillegg til å ha tvistesaker for retten.

Jeg ble ansatt i 2016 og har jobbet på familierettsavdelingen siden det.

Jeg er veldig engasjert i alle rettsområder som har med familierett å gjøre, og spesialiserer meg som regel i mange av de interessante sakene jeg får. I det siste har det vært noen ekstra spennende ektefelleskifter jeg har jobbet mye med.

Hva slags oppgaver gjør du i en typisk sak?

Sakene er ganske ulike på de forskjellige rettsområdene, og det vil jo være avhengig av hva slags hjelp klienten trenger.

En typisk barnesak begynner med gode samtaler med klienten om hvordan jeg kan bistå uten å øke konfliktnivået mellom foreldrene, der vi setter et mål om hva vi realistisk sett kan oppnå i saken. Deretter kontakter vi kanskje den andre forelderen og forsøker å komme til en løsning. Hvis det ikke er mulig bringer vi saken inn for retten, hvor jeg håndterer all korrespondansen med motpart og ovenfor retten. Jeg er med i saksforberedende møter over hele landet og har hatt mange rettssaker om barnefordeling.

I arvesaker gjør jeg alt fra A til Å, både rådgivning og arveplanlegning, samt opprettelse av avtaler om forskudd på arv og avkortning, testament, arvepakter eller andre avtaler om arv. Jeg vurderer også hvorvidt en person har arverett eller ikke, eventuelt om de har rett til mer arv. Jeg er også bostyrer i dødsbo og gjør da alt det praktiske i forbindelse med dødsboskiftet. I tillegg representerer jeg de som er uenige om arv i arvetvister, enten utenrettslig eller i retten.

ektefelleskifter bistår jeg både med felles rådgivning og rådgivning ved uenighet/tvist. I disse sakene handler det oftest om å kartlegge hva slags verdier hver av ektefellene har rett på etter endt ekteskap, men det kan også reise seg andre problemstillinger. Jeg er glad i tall og er ikke redd for kompliserte skifter. Noen saker lar seg ikke løse med felles rådgivning eller dialog med motpart, og da representerer jeg klienten min i retten.

Dette er bare noe av det jeg bistår med og listen kan bli veldig mye lenger.

Hva er viktig for deg når du jobber med en sak?

På familierettens område mener jeg det er spesielt viktig å være en advokat som kan bidra til å dempe konflikt, og ikke øke den.

Ingen er tjent med å leve med en vanskelig eller langvarig konflikt, spesielt ikke når det er barn i bildet.

I tillegg kan det bli dyrt for klienten, og det forsøker jeg å unngå. I tillegg til å levere en solid og profesjonell juridisk tjeneste er det viktig for meg at partene etter endt sak har en så god tone som mulig. Selv om saken avsluttes hos meg vil den alltid være med klientene videre.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg har alltid vært veldig glad i barn og spesialiserte meg i barnerett på studiene. Fra jeg var 10 år har jeg sagt at jeg vil bli «skilsmisseadvokat», og det har jeg jo blitt. Jeg tror noe av inspirasjonen kom fra en sak jeg opplevde som urettferdig og skulle ønske at jeg kunne gjøre noe med.

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende for meg er å bli kjent med nye mennesker og kunne bistå dem i saker som kanskje er vanskelig for dem.

Det er spesielt givende hvis klientene får løst opp i noe og får en bekymring mindre på sin reise videre i livet.

Hva liker du med å jobbe i Codex Advokat?

Jeg liker at jeg får jobbe med alle mulige saker, alt fra enkle testamenter eller samboeravtaler til større og mer komplekse større tvister eller skifter. Det er også interessant å jobbe med klienter i hele Norge. I tillegg gjør jeg mye internt som er gøy, for eksempel har jeg vært med i «Codex Green» siden det ble startet, som er Codex egen bærekraftsgruppe. Jeg har i tillegg vært med mye i forbindelse med samarbeidet vårt med Kirkens Nødhjelp som jeg synes er utrolig givende!

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Det er utrolig vanskelig å velge! Jeg har jobbet i FN med retten til utdanning så dette ligger selvfølgelig hjertet mitt nært.

Utdanning betyr så utrolig mye, men i Norge tar vi det nok litt for gitt at vi har muligheten til det.

Mest aktuelt i hverdagen min nå er målet om å stoppe klimaendringene. Det er viktig at bærekrafts-begrepet ikke blir brukt opp og at det faktisk fører til handling og holdningsendring hos både bedrifter og enkeltmennesker.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Jeg er veldig glad i å være aktiv og ute, og bruker så mye tid jeg kan på det når jeg ikke er på kontoret. I tillegg er jeg veldig engasjert i sunn, grønn og bærekraftig mat og elsker å stå på kjøkkenet. Men aller viktigst er selvfølgelig sønnen min.

Del