Hjem
Thune Larneng Maja

Maja Thune-Larneng

Kompetanse

Maja jobber som advokatfullmektig tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom. Hun jobber innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingssaker, håndverkertvister, husleie, nabotvister, generell kontraktsrett og sivilprosess. Maja har erfaring innenfor tvisteløsning og forhandlinger fra flere ulike rettsområder, både i og utenfor domstolene.

Arbeidserfaring

  • 2023 - d.d: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2023 - 2023: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Brodtkorb, Bjønness og Steen AS.
  • 2022 - 2022: Praksisstudent og frivillig saksbehandler, Ung rettshjelp.
  • 2019 - 2022: Sekretær og saksbehandler, Codex Advokat AS.

Utdanning

  • 2022: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Språk

  • Norsk og engelsk

Kontaktinformasjon