Hjem
Christina Thorstensen 1 1

Christina Thorstensen

Work experience

  • 2020 – present: Senior Lawyer, Codex Advokat Oslo AS
  • 2011 – 2019: Associate and Lawyer, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (previously Pasientskadenemda)
  • 2010 – 2011: Group leader, senior advisor, NPE
  • 2007 – 2010: Senior Consultant, Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Education

  • 2006: Cand.jur., Universitetet i Oslo
  • 2000: Criminology, Universitetet i Oslo

Contact information