Hjem

Hils på Susanna Holth Hjelset. Medlem av Codex Green.

Av: Codex Advokat

Dato: 16.12.21

Codex Green er vår faggruppe for bærekraft og miljørett. Vi er en gruppe engasjerte advokater med en felles interesse for bærekraft.

Del