Hjem

Codex publiserer Bærekraftsrapport 2021

Av: Codex Advokat

Dato: 12.05.22

Vi i Codex fortsetter å rette vår oppmerksomhet mot bærekraftsmålene om anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene. I 2021 nådde vi mange av våre interne mål, og vi er klare for å strekke oss etter nye høyder i 2022.

En dame og en mann sitter og prater sammen

Bærekraftsrapport 2021

I vår bærekraftsrapport for 2021 finner du en oversikt over våre satsningsområder, hvilke aktiviteter vi har gjennomført i 2021, og hvilke mål vi har satt for vårt fremtidige arbeid.

Les vår fullstendige bærekraftsrapport for 2021:
Bærekraftsrapport 2021

Codex og bærekraft

I 2019 besluttet Codex Advokat at samfunnsansvar, bærekraft og klima skulle være en viktig del av vår strategi og kultur. Sommeren 2019 ble Codex Advokat anerkjent av FN som det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden.

"We are glad to see Codex, the first law firm to join the UN Climate nChange Secretariat’s Climate Neutral Now initiative, showing that there are bactions one can take right now to respond to this challenge. We invite everyone to follow Codex’s example and join the global climate action."

- Niclas Svenningsen fra UN Climate Change


Bekreftelsen på at Codex Advokat i 2019 var blitt klimanøytrale var begynnelsen på et økt engasjement internt, og vårt første skritt i arbeidet med å bidra til at samfunnet utvikler seg i en retning hvor klima, miljø og bærekraft og samfunnsansvar vektlegges når beslutninger skal fattes.

Del